Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová existuje od roku 1951. V roku 1976 bola realizovaná koncentrácia s ďalšími 4 roľníckymi družstvami, ktorou získalo PD Vlára ekonomickú stabilitu pre ďalší rozvoj. V roku 1990 vznikol závod potravinárskej výroby, ktorý zabezpečuje svoju produkciu v dvoch prevádzkach - v extrúznej a cereálnej výrobe.

     Extrúzna výroba využíva pôsobenie vysokého tlaku a teploty pri spracovaní potravinárskych surovín pre zachovanie hodnotných stopových prvkov a vitamínov vo výsledných produktoch.

     Cereálna výroba kladie dôraz na využitie obilných vločiek a ostatných cereálií, ktoré svojimi vlastnosťami predstavujú výživu zodpovedajúcu moderným trendom zdravého stravovania.

     Od roku 2003 spĺňa riadenie výroby náročné medzinárodné štandardy overené certifikátom riadenia kvality podľa normy ISO 9001.

 

                   ...::: PD Vlára Nemšová, Družstevná 18, 914 41 Nemšová;   e-mail: extruzna@pdvlara.sk ;    tel.: (+421) 032/658 91 16;     www.vlara.sk :::...     S©2006